Articles tagged with: مدارهای مجازی در شبکه های VAN

05
آذر
1392

درس سوم خطوط ون point to point ,HDLC,PPP و Frame Relay

lesson 4 ptp wan links, HDLC,PPP and Frame Relay

درس سوم خطوط ون point to point ,HDLC,PPP و Frame Relay
ptp wan links, HDLC,PPP and Frame Relay
آنچه در این فیلم خواهید آموخت:
مقایسه ی HDLC و PPP
ویژگی های PPP
آموزش CHAP و PAP
کانفیگ HDLC و PPP
چرا باید از CHAP به جای PAP استفاده کنیم
آموزش Multilink PPP, Compression, and PPP Callback
آموزش Link Control Protocol (LCP)
معرفی Frame relay
مدار های مجازی : PVS و SVC
شرح نقشه ی فریم ها
کانفیگ frame relay و split horizon
راهنما های HDLC و عیب یابی
مدارهای مجازی : PVS و SVC
کانفیگ اینترفیس Loop Back
آشنایی با Sub interface ها و Frame relay
مفهوم Split Horizon
آموزش FECN, BECN, DE bits
مفهمو وضعیت های PVC

CCNA - ICND 2 - شبکه - سیسکو

برچسب ها